[1]
بهفرنیاپ., خروشیم., فخاریا., فروغیم., Behfarnia, P., Khoroushi, M., Fakhari, E. و Foroughi, M.R. 2015. مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 11, 2 (فوریه 2015), 180-194.