محمد خدائیMohammad Khodaei, کامران امینیKamran Amini, و پریناز مهدویانParinaz Mahdavian. 2019. “بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, مارس, 83-91. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1457.