Ketabi, M, F Rashidi Meibodi, Sh Amini, N Farkhani, کتابیمحمد, رشیدی میبدیفاطمه, امینیشیرین, و فرخانینسیم. 2009. “تعیین اثر درمان‌های فاز I پریودونتال بر غلظت سرمی کلسترول و تری‌گلیسرید در مبتلایان به پریودونتیت دارای افزایش چربی خون”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (1), 8-12. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/146.