کامران امینیKamran Amini, محمد خدائیMohammad Khodaei, و پریناز مهدویانParinaz Mahdavian. 2019. “مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, می, 182-89. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548.