فاطمه یاریFatemeh Yari, مهدی رفیعیMehdi Rafiei, آرش گلستانهArash Golestaneh, و ایلناز احرامیEilnaz Ehrami. 2022. “مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 18-24. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10068.