مقدسامید, و Omid Moghaddas. 2012. “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (5), 480-90. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/553.