حكمتياناحسان, جلاليالهام, Ehsan Hekmatian, و Elham Jalali. 2013. “بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (1), 50-59. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/613.