هادی سلیمیH. S. و بهاره صباغ‌زادگانB. S. (2021) “بررسی آگاهي و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی شهر یزد در مورد اصول آماده‌سازی دندان پایه برای روکش متال سرامیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 242-252. doi: https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7528.