Barekatain, B., Farhad, A., Pedram, A., Hashemi, B., Heidari, F., برکتینب., فرهادع., پدرامآ., هاشمیب. و حیدریف. (2014) “مقایسه‌ی آزمایشگاهی سمیت سلولی هیدروکسید کلسیم و کلشی‌سین بر روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ی انسانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 10(3), صص 191-201. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/807 (دسترسی: 24اکتبر2019).