[1]
زهرا گلستان‌نژادZ. G., فائزه خزیمهF. K., نوید مجتهدیN. M., فاطمه عباسیF. A., و زهرا سیدمعلمیZ. S., “مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 216-224, ژوئن 2021.