[1]
فروز کشانیF. K., نکیسا ترابی‌نیاN. T., و ندا دیناروندN. D., “دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 42-49, آوریل 2022.