[1]
بیرنگر., “بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 5, مارس 2011.