1.
طاهره سهرابیTS, مریم‌السادات هاشمی‌پورMSH, راضیه صادقیRS. بررسی ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26فوریه2019 [ارجاع شده 12جولای2020];:1-. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1348