1.
علويش, طباطبائيز, Alavi S, Tabatabaei Z. بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 10جولای2020];5(4):206-15. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/173