1.
مشرفر, Mosharraf R. مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 10جولای2020];5(4):231-40. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/176