1.
پورصادقیح, رضویسم, Poursadeghi H, Razavi SM. گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2010 [ارجاع شده 13جولای2020];5(4):241-5. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/177