1.
نگین رضویNR, منیره نیلیMN, مسعود فیض‌بخشMF, بهادر افروزBA, سینا جمشیدیSJ. انحنای اسپی در دندان‌های دائمی افراد دارای مال‌اکلوژن‌های کلاس I، ‌II و III و ارتباط آن با اورجت و اوربایت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 12آگوست2022];:89-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1791