1.
مهوش حسنیMH, نسیم رضویNR, مطهره ظریفیMZ. ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 2جولای2022];:343-50. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1864