1.
فاطمه یاریFY, مهدی رفیعیMR, آرش گلستانهAG, ایلناز احرامیEE. مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 8آگوست2022];:18-4. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1885