1.
فروز کشانیFK, نکیسا ترابی‌نیاNT, ندا دیناروندND. دانش و عملکرد دانشجويان و دندان‌پزشكان عمومي اصفهان درباره‌ی داروهاي تجویزی در دندان‌پزشكي. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 7آگوست2022];:42-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1910