1.
بیرنگر, شاه ابوییم, ریسمانچیانم, باقریه, رسایین, باطنیا, پورمرادیب, Birang R, Shah abouei M, Rismanchian M, Bagheri H, Rasyi N, Bateni E, Poormoradi B. بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19مارس2011 [ارجاع شده 21ژوئن2024];6(5). Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/287