1.
فرح بخش پورف, غفورنیام, Farahbakhsh Pour F, Ghafournia M. مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2012 [ارجاع شده 28سپتامبر2022];8(2):172-8. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/491