1.
سید معلمیز, انشاییز, Saied-Moallemi Z, Enshaei Z. بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31دسامبر2012 [ارجاع شده 12جولای2020];8(6):530-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/567