1.
صحرانشین سامانیم, صمیمیپ, مظاهریح, Sahraneshin- Samani M, Samimi P, Mazaheri H. مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 12جولای2020];9(1):81-06. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/617