1.
بهفرنياپ, نقشن, Behfarnia P, Naghsh N. مروری بر بوي بد دهان (هاليتوزيس): مقاله بازآموزی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3ژوئن2013 [ارجاع شده 12جولای2020];9(2):186-98. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/644