1.
موسویح, ولایتیف, سررشته دارس, لمعيم, Moosavi H, Velayati F, Sarreshtedar S, Lomee M. بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 4آگوست2020];10(5):335-44. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/838