1.
بهفرنیاپ, خروشیم, فخاریا, فروغیم, Behfarnia P, Khoroushi M, Fakhari E, Foroughi MR. مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 7جولای2020];11(2):180-94. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/900