ساخت ناقل لنتی ویروسی بر پایه ویروس HIV-1 با کاربری انتقال ژن به سلول¬های تقسیم شونده و غیر تقسیم شونده

 • المیرا محمدی کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 • فایزه خزیمه دانشیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد ، گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ماندانا بهبهانی استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
 • زهرا گلستان نژاد استاديار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد ، گروه بیماری های دهان فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمدرضا گلستان نژاد استاديار، گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • شاهین گوانجی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان(خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ايران
 • Elmira Mohammadi Biotechnology Department, School of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran
 • Faezeh khozeimeh Associate professor, Torabinejad Dental Research center, Department of oral and Maxillofacial Medicine, school of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Mandana Behbahani Assistant professor, Biotechnology Department, School of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran
 • Zahra Golestan nejad Assistant professor, Torabinejad Dental Research center ,Department of oral and Maxillofacial Medicine, school of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences ,Isfahan, Iran
 • Mohamad Reza Golestan nejad , Orthopedic surgeon, Isfahan University of Medical Sciences, Isa-Ebn-Maryam Hospital, Department of Orthopedic Disease, Isfahan, Iran
 • Shahin Gavanji Phytopathologist, Young Researchers and Elite Club, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: روش های زیستی انتقال ژن یا استفاده از ناقل­های ویروسی، کاربرد گسترده ای در اهداف درمانی دارد. استفاده از ناقل های لنتی ویروسی با داشتن مزایایی چون توانایی آلوده­سازی سلول­های تقسیم شونده و غیر تقسیم شونده، توان حمل قطعه ی ژنی بزرگ و بیان پایدار ژن خارجی، ابزاری مناسب برای انتقال ژن در کاربردهای تحقیقاتی و درمانی به شمار می آیند. هدف از این پژوهش تولید یک ناقل لنتی ویروسی بر مبنای HIV-1(Human Immunodeficiency virus) با پوششی از ویروس وزیکولار استوماتیس(vesicular stomatitis virus glycoprotein-G: VSVG) بود. این ناقل می تواند به عنوان وسیله ای برای انتقال ژن به سلول­های تقسیم شونده و غیر تقسیم شونده، در انواع مطالعات تحقیقاتی و درمانی، مورد استفاده قرار بگیرد.

مواد وروش ها: روش کلسیم فسفات برای ترنسفکشن همزمان سه پلاسمید شامل پلاسمید بیان کننده ژن خارجی به همراه گزارشگر بیانی(pWPXL-GFP)، پلاسمید بیان کننده پروتئین­های gag و pol(psPAX2) و پلاسمید بیان کننده گلیکوپروتئین پوشش(pMD2.G)، بر روی رده سلولی کلیه جنین انسان، انجام گرفت. تایید ترانسفکشن با استفاده از فلوسیتومتری انجام گرفت و پس از تغلیظ ویروس ها، ترانسداکشن بر رده سلولی هدف انجام شد.

یافته ها: نتایج فلوسیتومتری بیان 37/ 51 درصد از ژن گزارشگر پروتئین سبز فلورسانت(Green Fluorescent Protein:GFP) را در سلول­های ترانسفکت شده نشان داد. پس از تغلیظ ویروس و انجام ترانسداکشن؛ دخول پروویروس به ژنوم سلول هدف و بیان طولانی مدت GFP در این سلول­ها با مشاهده به وسیله میکروسکوپ فلورسانت، 15روز پس از ترانسداکشن ارزیابی شد و نتایج مثبت گزارش شد.

نتیجه گیری: بیان ژن گزارشگر در سلول ها،پس از ترانسداکشن، صحت ورود ناقل ویروسی را به سلول ها نشان داد و به این ترتیب ناقل تولید شده در این پژوهش علاوه بر کارایی انتقال ژن به دلیل ماهیت لنتی ویروسی آن، توانایی انتقال ژن به سلولهای غیر تقسیم شونده را نیز علاوه بر سلول های تقسیم شونده دارا می­باشدکه موجب کاربرد گستره تر آن، نسبت به سایر ناقل های ویروسی، در مطالعات انتقال ژن میشود.

كليد واژه ها: انتقال ژن ، ناقل لنتی ویروسی، ترانسفکشن، کلسیم فسفات ، ترانسداکشن
چاپ شده
2015-09-23
استناد به مقاله
1.
محمدیا, خزیمهف, بهبهانیم, گلستان نژادز, گلستان نژادم, گوانجیش, Mohammadi E, khozeimeh F, Behbahani M, Golestan nejad Z, Golestan nejad MR, Gavanji S. ساخت ناقل لنتی ویروسی بر پایه ویروس HIV-1 با کاربری انتقال ژن به سلول¬های تقسیم شونده و غیر تقسیم شونده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):396-87. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1040

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد