اثرات میوفانکشنال‌تراپی با اسکرین دهانی بر طول و نیروی لب‌ها در بیماران ClassII div1 تحت درمان با دستگاه فانکشنال

  • نوید کریمی‌نسب Navid Kariminasab استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گیلان، ایران.
  • پریا بیگلری Parya Biglari دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • بهنام خسروانی‌فرد Behnam Khosravanifard استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی آزاد تهران، تهران، ایران.
  • آناهیتا خیام‌پور Anahita Khayampour استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
  • مهرنوش توکلی Mehrnoosh Tavakoli دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: شایع‌ترین اختلال عضلانی، مال اکلوژن  ClassII div1لب بالای هیپوفانکشن و لب پایین هیپرفانکشن در حالت استراحت و فانکشن می‌باشد. جهت بهبود سایز و فانکشن لب در این بیماران، می‌توان از میوفانکشنال‌تراپی با اسکرین دهانی سود جست. هدف این مطالعه، ارزیابی اثرات میوفانکشنال‌تراپی به وسیله‌ی اسکرین دهانی بر نیرو و مورفولوژی لب‌ها بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی، 35 بیمار با مال اکلوژن  Class II Div1وارد شدند، اما در پایان مطالعه، دو نفر به علت عدم همکاری خارج شدند. 33 نفر باقیمانده به 3 گروه درمان 1 (بیماران همکار) n = 12 ، درمان 2 (همکاری ضعیف) n = 6 و گروه شاهد n = 15 تقسیم شدند. هر سه گروه تحت درمان با دستگاه فانکشنال قرار داشتند و تمرینات لب به وسیله‌ی اسکرین، 3 بار در روز هربار برای 10 دقیقه تا 5/5 ماه در مورد گروه درمان صورت گرفت. ابتدا و انتهای مطالعه، نیروی لب‌ها توسط نیروسنج custom made اندازه‌گیری و مورفولوژی لب‌ها روی لترال سفالوگرام بیماران بررسی شد. جهت مقایسه‌ی اندازه‌ها در داخل گروه‌ها از آزمون پارامتریک Paired t-test و مقایسه‌ی تغییرات در بین گروه‌ها از آزمون Independent t-test استفاده شد و سطح معنی‌داری به صورت (p value < 0/05) تعریف گردید.

يافته‌ها: طول لب بالا و پایین گروه درمان 1، بطور معنی‌داری (p value = 0/001) افزایش و اینترلبیال گپ بطور معنی‌داری کاهش یافت (p value = 0/001). در گروه شاهد و درمان 2، تنها اینترلبیال گپ بطور معنی‌داری کاهش یافت (p value = 0/001) و ضخامت لب بالا در ناحیه‌ی A’ در گروه درمان 1 نسبت به گروه شاهد بطور معنی‌داری (p value = 0/02) بعد از درمان بیشتر بود. افزایش نیروی لب‌ها در هر 3 گروه، معنی‌دار بود. این افزایش در گروه درمان 1 و 2 بیشتر نشان داده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه به نظر می‌رسد که تمرینات منظم میوفانکشن در بهبود فانکشن و مورفولوژی لب‌ها مؤثر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: مال اکلوژن ClassII div1، میوفانکشنال‌تراپی، اسکرین دهانی.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Navid Kariminasabنک, Parya Biglariپب, Behnam Khosravanifardبخ, Anahita Khayampourآخ, Mehrnoosh Tavakoliمت. اثرات میوفانکشنال‌تراپی با اسکرین دهانی بر طول و نیروی لب‌ها در بیماران ClassII div1 تحت درمان با دستگاه فانکشنال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):140-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1174

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد