بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی نسبت به تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی اندوکاردیت باکتریال در درمان‌های مختلف دندان‌پزشکی در ایران

  • حمید مظاهری Hamid Mazaheri استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مسعود ساعتچی Masoud Saatchi استاد، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • شیرین شاه‌ناصری Shirin Shahnaseri استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدجواد هاشمیان‌فر Mohamad Javad Hashemianfar دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدامیر موسوی Seyed Amir Mousavi استادیار، مرکز تحقیقات علوم دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: درمان‌های دندان‌پزشکی که بافت نرم و سخت را درگیر می‌کنند، ممکن است باعث انتقال باکتری‌ها به سرم خونی شوند و در نتیجه باعث اندوکاردیت عفونی در بیماران مستعد و آسیب‌پذیر گردند. هدف این مطالعه، تعیین میانگین نمره‌ی آگاهی و نگرش دندان‌پزشکان عمومی در مورد تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در درمان‌های مختلف دندان‌پزشکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، جامعه‌ی مورد نظر، 375 دندان‌پزشک عمومی ایران که در چند کنگره‌ی کشوری به مرکزیت تهران شرکت کرده‌اند در پاییز و زمستان 1394 به طور آسان نمونه‌گیری شده‌اند. پرسش‌نامه بومی‌سازی شد و روایی و پایایی آن انجام گردید، بدون ذکر نام، توسط محقق در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. بعد از جمع‌آوری اطلاعات،‌ داده‌ها توسط آزمون آماری t-test در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 مورد بررسی آماری قرار گرفت (p value = 0/05).

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی کل افراد شرکت کننده در مطالعه از 27 نمره، 17/9 بود. به ترتیب 77 درصد افراد نمره‌ی سؤالات جراحی، 50 درصد افراد نمره‌ی سؤالات پریودنتال، 50 درصد افراد نمره‌ی سؤالات اندودنتیکس و 26 درصد افراد نمره‌ی سؤالات ترمیمی را به طور کامل اخذ کرده‌اند. به ترتیب نمره‌ی آگاهی سؤالات جراحی برای تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی در میان شرکت کنندگان بالاتر بوده است (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: در میان درمان‌های دندان‌پزشکی بیشترین آگاهی مربوط به جراحی بوده است که این نشان دهنده‌ی توجه دندان‌پزشکان به لزوم پیشگیری در درمان‌های تهاجمی‌تر می‌باشد. درمان‌های اندو، پریودنتال و ترمیمی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. که از علل آن می‌توان محافظه‌کارتر شدن نوع درمان‌ها را ذکر کرد.

کلید واژه‌ها: آنتی‌بیوتیک، آگاهی، اندوکاردیت باکتریال، پروفیلاکسی، دندان‌پزشک.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Hamid Mazaheriحم, Masoud Saatchiمس, Shirin Shahnaseriشش, Mohamad Javad Hashemianfarمه, Seyed Amir Mousaviسم. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی نسبت به تجویز آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی اندوکاردیت باکتریال در درمان‌های مختلف دندان‌پزشکی در ایران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 20می2022];13(2):149-57. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1181

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد