طراحی و ساخت آزمایشی وسیله‌ای نوین با ساختار فنر مانند جهت خارج‌سازی فایل‌های شکسته در درمان‌های ریشه

  • الهام شادمهر Elham Shadmehr استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودانتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سیدحامد حجازی Seyed Hamed Hejazi دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: شکستن وسایل حین درمان ریشه، باعث کاهش موفقیت درمان به میزان 19 درصد می‌گردد. فقط تعداد محدودی وسیله جهت خارج‌سازی فایل شکسته وجود دارد. هدف از این ثبت اختراع و ارایه‌ی آن به صورت مقاله، معرفی طرح مکانیکی- الکتریکی نوین با ساختار فنر مانند جهت ایجاد تحولی جدید در سیستم وسایل خارج‌سازی فایل شکسته از کانال بود.

مواد و روش‌ها: این دستگاه در حیطه‌ی مهندسی پزشکی طراحی شده که دو قسمت مکانیکی و الکتریکی دارد. مقاله‌ی حاضر، برگرفته از ثبت اختراع با شماره‌ی 87785 و طبقه‌بندی بین‌المللی A61C; A61K می‌باشد. وسیله‌ی اختراع شده هم‌سایز فایل‌های دستی می‌باشد، از یک سر فنر مانند تشکیل شده که قابلیت تغییر از حالت هم‌محوری به غیر هم‌محور را دارد. بخش الکتریکی این دستگاه در موقع درگیری فایل شکسته هشدار می‌دهد. در واقع دستگاه ابداعی روش مکانیکی کاملاً متفاوتی داشته و تلفیقی از مکانیک جدید با دستگاه اپکس فایندر است.

يافته‌ها: نتایج این طرح شامل طراحی وسیله و ساختن نمونه‌ی آزمایشی بود. مطالعات مقدماتی و ارایه‌ی ایده از سال 1393 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان آغاز گردید. روند ثبت ایده بصورت اختراع، از سال 1393 آغاز و در سال 1394 ثبت شد. در طراحی نقشه‌ی طرح، نرم‌افزار 3D MAX مورد استفاده قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: نمونه‌ی ملی و بین‌المللی مشابه با این دستگاه وجود ندارد. ایده و اختراع ثبت شده در صورت ساخت و استفاده در نمونه‌ی آزمایشگاهی و کلینیکی می‌تواند با کاهش میزان شکست در درمان‌های ریشه همراه باشد.

کلید واژه‌ها: وسایل دندان‌پزشکی، خارج کردن وسیله، درمان ریشه.

چاپ شده
2017-04-19
استناد به مقاله
1.
Elham Shadmehrاش, Seyed Hamed Hejaziسح. طراحی و ساخت آزمایشی وسیله‌ای نوین با ساختار فنر مانند جهت خارج‌سازی فایل‌های شکسته در درمان‌های ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19آوریل2017 [ارجاع شده 4جولای2022];13(2):202-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1183

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد