تولید نانوپودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با تکنیک سل- ژل

  • M.H Fathi
  • V Mortazavi
  • P Khodambashi Emami
  • محمد حسین فتحی دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
  • وجیه السادات مرتضوی استاد، گروه ترميمي و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
  • پریسا خدامباشی امامی کارشناس ارشد مهندسی مواد

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، تولید نانوپودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا به روش سل- ژل و مشخصه یابی و ارزیابی آن برای استفاده در تهیه ترمیم‌های دندانی بود.

مواد و روش‌‌ها: برای تولید پودر، مقداری اکسی‌کلراید زیرکونیم و نیترات ایتریم به نسبت لازم جهت دست‌یابی به سه درصد مولی ایتریا در ترکیب نهایی در اتانول خالص حل و محلول اولیه تهیه شد. محلول اولیه بر روی همزن مغناطیسی در دمای °C50 به مدت 30 دقیقه همزده شد تا سل شفاف به دست آمد. با هم زدن سل حاصل، ژل تشکیل شد. ژل پس از چندین بار شستشو با آب بدون یون، در دمای °C50 به مدت 20 ساعت خشک گردید. سپس پودر حاصل ابتدا با نرخ 5/0 درجه بر دقیقه تا دمای °C400 و سپس با نرخ 5 درجه بر دقیقه در دمای °C600 به مدت زمان 1، 2 و 3 ساعت حرارت‌داده شد. از تکنیک‌های پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکپ الکترونی عبوری (TEM)، میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنجی مادون قرمز (FTIR) برای شناسایی ساختار و فازها، تعیین اندازه کریستالیت‌ها و اندازه دانه‌های پودر، بررسی مرفولوژی پودر و بنیان‌های موجود در محصول، استفاده شد.

یافته‌‌ها: یافته‌ها تأیید نمود که پودر نانومتری زیرکونیای پایدار شده با سه درصد مولی ایتریا با اندازه کریستالیت‌ حدود 20 نانومتر و اندازه ذرات حدود 80 نانومتر تهیه شده است. دما و زمان کلسینه کردن بهینه برای تهیه محصول، به ترتیب °C600 درجه سانتیگراد و 3 ساعت می‌باشد.

نتیجه‌‌گیری: نانوپودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با خواص ویژه‌ای که ناشی از ساختار در مقیاس نانو می‌باشد با موفقیت تولید شد. با کاهش اندازه دانه‌ سرامیک تولید شده از پودر نانومتری زیرکونیا، خواص مورد بهبود می‌یابد. بنابراین، استفاده از نانوپودر تولید شده برای تهیه ترمیم‌های مصرفی در دندان‌پزشکی مثل اینله، انله، پست و کور، کراون و بریج دندانی پیشنهاد می‌شود.

كليد واژه‌ها: زیرکونیا، زیرکونیای پایدار شده با ایتریا، نانوپودر زیرکونیا، ترمیم دندانی، کراون، ونیر

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Fathi M, Mortazavi V, Khodambashi Emami P, فتحیمح, مرتضویوا, خدامباشی امامیپ. تولید نانوپودر زیرکونیای پایدار شده با ایتریا با تکنیک سل- ژل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):111-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/129

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد