درمان ارتودنسی اپن بایت قدامی شدید همراه با دندان کانین نهفته در یک فرد بالغ: گزارش موردی

  • Fataneh Ghorbanyjavadpour فتانه قربانی جوادپور استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: اپن بایت قدامی، یک مال‌اکلوژن چند عاملی بوده و به یک چالش بین متخصصین ارتودنسی تبدیل شده است. بر اساس عامل ایجادکننده، به دو نوع دندانی و اسکلتی تقسیم شده و به اشکال قدامی و خلفی (یک‌طرفه یا دوطرفه) دیده می‌شود. در اکثر بیماران دارای اپن‌بایت دندانی، عامل ایجادکننده‌ محیطی بوده که شامل عادات دهانی، تانگ تراست، تنفس دهانی و زبان بزرگ می‌باشد. در مورد اپن‌‌بایت اسکلتال رشد بیش از حد ماگزیلا در بعد عمودی عامل اتیولوژیک بوده که به دنبال آن چرخش روبه پایین و عقب مندیبل دیده می‌شود.

گزارش مورد: بیمار، خانمی 27 ساله دارای اپن‌بایت قدامی به همراه یک دندان کانین نهفته در فک بالا و فقدان مادرزادی پرمولر دوم سمت چپ پایین و دندان‌های مولر و کانین شیری باقی‌مانده به ترتیب در سمت چپ پایین و بالا که در سال 1395 جهت مشاوره‌ی ارتودنسی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مراجعه داشتند. درمان ارتودنسی ایشان با سیستم MBT اسلات 22 (ارتوارگانایزر) انجام گردید و با کمک سیم استیل قطعه‌ای سایز 14 استیل نیروهای اکستروزیو به دندان کانین نهفته برای رویش بیشتر اعمال گردید و بستن فضاهای فک پایین و اصلاح اوربایت بیمار توسط سیستم لوپ آرچ وایرسیم مقطع چهارگوش 22 × 16 استیل انجام شد. دندان‌های کشیده شده شامل: مولر چپ شیری باقی‌مانده و پرمولر دوم سمت راست در فک پایین و پرمولرهای اول بالا، از فضای آن‌ها جهت عقب بردن دندان‌های قدامی و اصلاح اپن‌بایت بیمار استفاده شد. به بیمار جهت اصلاح عقب‌رفتگی چانه، درمان جراحی چانه توصیه شد ولی نپذیرفتند. 

نتیجه‌گیری: در این روش ما از درمان ارتودنسی به تنهایی به جای جراحی ارتوگناتیک جهت اصلاح اپن‌بایت استفاده کردیم.

کلید واژه‌ها: اپن بایت؛ کانین؛ نهفته؛ دندان شیری؛ ماگزیلا. 

مراجع

1. Soheilifar S. Open bite treatment. In: Ravindra N, editor. Esthetic and biomachanic in orthodontics. 2nd ed. London, UK: Elsevier Health Sciences; 2014. p. 162-8.
2. Proffit W. Growth modification in class II, open bite/deep bite, and multidimensional problems. In: Proffit W, Fields H, Larson B, Sarver D, editors. Contemporary orthodontics. 6th ed. Missouri, US: Mosby Elsevier; 2019. p. 213.
3. Burford D, Noar JH. The causes, diagnosis and treatment of anterior open bite. Dent Update 2003; 30(5): 235-41.
4. Reichert I, Figel P. Winchester L. Orthodontic treatment of anterior open bite. A review article--Is surgery always necessary? Oral Maxillofac Surg 2014; 18(3): 271-7.
5. Greenlee GM, Huang GJ, Chen SS, Chen J, Koepsell T, Hujoel P. Stability of treatment for anterior open-bite malocclusion: A meta-analysis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 139(2): 154-69.
6. Huang GJ, Justus R, Kennedy DB, Kokich VG. Stability of anterior openbite treated with crip therapy. Angle Orthod 1990; 60(1): 17-24; discussion 25-6.
7. Teresa NG CS, Wong WKR, Hagg U. Orthodontic treatment of anterior open bite. Int J Paediatr Dent 2008; 18: 78-83.
چاپ شده
2022-12-24
استناد به مقاله
1.
فتانه قربانی جوادپورFG. درمان ارتودنسی اپن بایت قدامی شدید همراه با دندان کانین نهفته در یک فرد بالغ: گزارش موردی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24دسامبر2022 [ارجاع شده 4ژوئن2023];:441-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1992

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد