بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد

  • حمید مظاهری استادیار، گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمد رضا شیربان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Hamid Mazaheri Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mohammad Reza Shirban DDS, MS, Specialist at Operative Dentistry, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلاتی که در دندانپزشکی زیبایی وجود دارد، بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت به روش مستقیم بدون ایجاد مثلث سیاه ( امبراژور جینجیوال خالی از پاپیلای لثه) است. ایجاد مثلث سیاه زیبایی لبخند بیمار را مخدوش می کند و مطلوب نیست. جهت جلوگیری از این مشکل لازم است کانتور کامپوزیت اضافه شده جهت بستن فاصله، تحدب لازم در بعد جینجیواینسایزال را داشته باشد. برای حصول این هدف روشهایی معرفی شده اند که بعضاً وقت گیر هستند و یا نمی توانند بطور مطلوب کانتور مورد نظر را ایجاد کنند.

معرفی مورد: این مقاله موردی را شرح می دهد که در آن فاصله بین دو دندان با حداقل زمان کار به طور مطلوب با کامپوزیت رزین مستقیم بسته می شود. گرچه بستن فاصله با کامپوزیت مستقیم نیاز به مهارت دندانپزشک دارد ولی این روش احتمالاً نسبت به روش های دیگر وابستگی کمتری به مهارت دندانپزشک دارد.

نتیجه گیری: بستن فواصل بین دندانی از طریق کامپوزیت رزین ها به روش مستقیم روشی  سریع و محافظه کارانه است و انجام آن به طریق ارائه شده که کانتور مناسبی ایجاد می کند به سادگی توسط اکثر دندانپزشکان امکان پذیر می باشد.

کلید واژه ها: فاصله، دندان های قدامی ، کامپوزیت مستقیم
چاپ شده
2010-12-23
استناد به مقاله
1.
مظاهریح, شیربانمر, Mazaheri H, Shirban MR. بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):426-31. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/209

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد