مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان

  • بهناز عبادیان دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی وعضو مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مهناز حاتمی دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Behnaz Ebadian Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mahnaz Hatami Postgraduate student, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: با وجود توسعه روش‌های پروتزی متکی بر ایمپلنت، هنوز مواردی وجود دارند که نیازمند پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان به عنوان یک درمان چاره ساز می‌باشند. هدف این پژوهش، مروری بر موارد کاربرد این دسته از رستوریشن‌ها و عوامل مختلفی بود که ممکن است بر موفقیت و دوام آنها تاثیر گذار باشد.

مواد و روش‌ها:  برای این منظور، جستجوی الکترونیک در پایگاه داده ‌های Medline (از طریق Pubmed)، با کلید واژه ‌های Fixed، Partial، Denture، Denture design، Biomechanics و Cantilever در بین سال‌های 1950 تا 2010 انجام شد. جهت تکمیل آن، جستجوی دستی نیز صورت گرفت. پس از مرور عنوان و خلاصه مقالات به دست آمده، 57 مقاله مرتبط انتخاب شد.

نتیجه‌‌گیری: از پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان می‌توان به عنوان جایگزین برای دنچرهای پارسیل متحرک انتهای آزاد، عدم تراش دندان‌های پایه سالم قدامی (نظیر ثنایای میانی بالا) و جایگزینی چند دندان از دست رفته در صورت وجود دندان پایه واسطه‌ای استفاده کرد. سه عامل اولیه که باید برای ارتقای پیش آگهی درمان مد نظر قرار گیرد شامل انتخاب دندان پایه مناسب، کنترل نیروهای اکلوزالی و تامین سختی اتصال دهنده پروتز می‌باشد.

كليد واژه‌ها: دنچر، پارسیل، ثابت، طرح دنچر، بیومکانیک..
چاپ شده
2010-12-23
استناد به مقاله
1.
عبادیانب, حاتمیم, Ebadian B, Hatami M. مروری بر پروتزهای ثابت کانتی لور متکی بر دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23دسامبر2010 [ارجاع شده 2مارس2024];6(4):410-25. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/210

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد