فیبروم ادنتوژنیک مرکزی:گزارش یک مورد نادر

  • پرویز دیهیمی دانشیار گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مهدی صباغیان دستیار تخصصی گروه آسیب شناسی دهان و فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • Parviz Deyhimi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Mahdi Sabaghian Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: فیبروم ادنتوژنیک مرکزی یک تومور خوش‌خیم غیرشایع و تا حدودی مبهم است که احتمالاً از PDL یا پالپ دندانی منشأ می گیرد. این ضایعه در همه گروههای سنی و در هر دو فک ماندیبل و ماگزیلا دیده شده است.

معرفی مورد: در این گزارش یک مورد نادر فیبرومای ادنتوژنیک مرکزی باغلبه طرح سادهsimple) ) در یک مرد 57 ساله در ناحیة بی‌دندانی دندان کانین بالا معرفی شده است. ضایعه توسط جراحی خارج شد. بعد از انوکلئاسیون و کورتاژ در عرض 6 ماه عودی گزارش نگردید.

نتیجه‌گیری: از نظر میکروسکوپی به دلیل تنوع هیستوپاتولوژی، دو طرح عمومی برای فیبرومهای ادنتوژنیک مرکزی توصیف شده است. نوع simple و نوع WHO. البته این تمایز میکروسکوپی ممکن است آکادمیک باشد چون به نظر نمی رسد که اختلافی در رفتار بالینی بین این دو طرح وجود داشته باشد.

کلید واژه ها: فیبروم ادنتوژنیک مرکزی،طرح ساده، فک بالا، عود

چاپ شده
2011-02-20
استناد به مقاله
1.
دیهیمیپ, صباغیانم, Deyhimi P, Sabaghian M. فیبروم ادنتوژنیک مرکزی:گزارش یک مورد نادر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 20فوریه2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):432-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/221

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد