بررسی ارتباط دردهای فکی صورتی با بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بیمارستان‌های الزهرا و چمران اصفهان در سال 89-88

  • محمدرضا صالحی استادیار گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • حیدر خادمی دانشیار گروه بیماری‌های دهان و دندان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • یحیی شریفات‌زاده دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • Mohammad Reza Salehi Assistant Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Heidar Khademi Associate Professor, Department of Oral Medicine, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Yahya Sharifatzadeh DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بیماری قلبی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سلامتی در ملل مختلف می‌باشد. مهم‌ترین علامت بیماری قلبی و آترواسکلروز عروق کرونر درد قفسه‌ی سینه می‌باشد. درد ممکن است به نواحی مثل بازوی راست یا چپ، گردن و فک پایین انتشار یابد. بیماران دارای بیماری قلبی آترواسکلروتیک مرکزی دارای آنژین ممکن است در موارد نادر درد راجعه به فک پایین یا دندان داشته باشند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی رابطه‌ی دردهای فکی صورتی با بیماری‌های ایسکمیک قلب بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی– توصیفی تعداد 210 نفر از افراد با بیماری‌های ایسکمیک قلب شامل آنژین قفسه‌ی صدری و سکته‌ی قلبی که بیماری آن‌ها توسط متخصص قلب و عروق تایید شده بود و افرادی که حداکثر در یک ماه قبل از آغاز مطالعه دچار این عارضه شده بودند (در سال 1388– 1389) و در بیمارستان‌های الزهرا (س) و چمران اصفهان بستری شده بودند، انتخاب گردیدند. معاینه‌ی دقیق بالینی و ارزیابی رادیوگرافی جهت مشخص نمودن هم‌زمانی دردهای فکی صورتی با دردهای قلبی در موقع حملات قلبی در حضور متخصص قلب و عروق انجام گردید و داده‌های به دست آمده توسط آزمون آماری chi square تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: تعداد 6/58% از افراد مورد بررسی مرد و تعداد 4/41% از آن‌ها زن بودند. میانگین سنی افراد مورد بررسی 74/56 سال بود. 24 نفر (42/11%) از افراد مورد بررسی اظهار داشتند که در حین حمله‌ی MI یا آنژین، درد فکی داشتند که پس از بررسی‌های ناحیه‌ی فک و صورت و حفره‌ی دهان با انجام گرافی پانورامیک و معاینات بالینی، هیچ مشکلی با منشاء فکی–دندانی یافت نشد. از 24 بیمار دارای درد فکی 17 نفر مرد و 7 نفر زن بودند. همچنین بیماران دارای درد فکی میانگین سنی 45/54 سال و آن‌هایی که اظهار داشتند در حین حمله درد فکی نداشته‌اند 02/59 سال بود.

نتیجه‌‌گیری: هیچ کدام از بیماران درد فکی را به عنوان تنها علامت حملات قلبی ایسکمیک اظهار ننمودند ولی 24 نفر درک فکی را همراه با سایر علایم و درد در قسمت‌های دیگر داشتند. پس دندان‌پزشک باید در صورتی که فرد دچار درد فکی بود و هیچ‌کدام از علایم فکی یا دندانی که می‌تواند منشأ درد باشد را نداشت حتی در مورد بیماری‌های ایسکمیک قلبی و علایم آن از بیمار خود سؤال کند و در صورت مشکوک شدن فرد را برای بررسی بیشتر به پزشک متخصص قلب ارجاع دهد.

كليد واژه‌ها: دردهای فکی- صورتی، بیماری‌های ایسکمیک قلب.
چاپ شده
2011-03-15
استناد به مقاله
1.
صالحیم, خادمیح, شریفات‌زادهی, Salehi MR, Khademi H, Sharifatzadeh Y. بررسی ارتباط دردهای فکی صورتی با بیماری‌های ایسکمیک قلبی در بیمارستان‌های الزهرا و چمران اصفهان در سال 89-88. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2011 [ارجاع شده 9فوریه2023];6(4):397-02. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/235

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد