بررسی تأثیر طول کانتی‌لور بر توزیع استرس اطراف ایمپلنت در اوردنچرهای متکی بر دو ایمپلنت

  • بهناز عبادیان دانشیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • رامین مشرف دانشیار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • نیلوفر خدائیان استاديار، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی يزد، يزد، ايران.
  • Behnaz Ebadian Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ramin Mosharraf Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Nilofar Khodaeian Assistant Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

چکیده

مقدمه: کاهش نیروهای اعمالی روی ایمپلنت‌های حمايت‌کننده اوردنچر متکی بر دو ایمپلنت توسط توزیع مطلوب استرس، ضروری است. هدف از این پژوهش، ارزیابی الگوی استرس اطراف ایمپلنت‌های اوردنچر فک پایین، متکی بر 2 ایمپلنت با طول کانتی‌لور مختلف توسط آنالیز اجزاء محدود بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه كه از نوع تجربی- تحلیلی بود، از یک مدل اوردنچر متکی بر 2 ایمپلنت، با سیستم اتچمنت بار و کلیپ روی قوس بی‌دندانی فک پایین استفاده شد. دو ایمپلنت به طور عمودی با طول کانتی‌لور  mm0،  mm7 و  mm13 توسط بار به هم متصل شدند. نیرویی به میزان 15و 30 پوند به طور یک‌طرفه در ناحیه مولر اول و نیروی 15 پوند در ناحیه پرمولر اعمال شد و استرس در استخوان توسط روش اجزاء محدود ارزیابی گردید.

یافته‌ها: در مدل دارای کانتی‌لور  mm7 با اعمال نیروی 15 پوند در ناحیه مولر، استرس اطراف ایمپلنت سمت اعمال نیرو Mp78/2 و در مدل کانتی‌لور  mm13 میزان استرس MP75/2 نسبت به مدل بدون کانتی‌لور ( MP06/3) مشاهده شد. همچنین با اعمال نیروی 30 پوند میزان استرس در مدل بدون کانتی‌لور در اطراف ایمپلنت سمت اعمال نیرو  MP98/6، در مدل با کانتی‌لور  mm7 میزان  MP42/6 و در مدل با کانتی‌لور  mm13 میزان  MP28/6 به دست آمد. با افزایش طول کانتی‌لور، الگوی مشابهی در تغییر میزان استرس نواحی مختلف دیده نشد، با این حال افزایش طول کانتی‌لور، استرس اطراف ایمپلنت مجاور کانتی‌لور را افزایش نداد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این پژوهش، افزایش طول کانتی‌لور، منجر به افزایش مشخص استرس، به ویژه در اطراف ایمپلنت مجاور کانتی‌لور نشد و ممکن است استفاده از کانتی‌لور در موارد اوردنچر فک پایین متکی بر ایمپلنت‌های اسپلینت شده با گیر و ثبات ناکافی، مفید باشد. با توجه به یافته‌های این پژوهش، طول کانتی‌لور مطلوب در اوردنچرهای مندیبل را نمی‌توان تعیین کرد.

كليد واژه‌ها: اوردنچر، ایمپلنت دندانی، طرح پروتز، روش آنالیز استرس، روش اجزاء محدود، بیومکانیک، شبیه‌سازی کامپیوتری.
چاپ شده
2011-07-25
استناد به مقاله
1.
عبادیانب, مشرفر, خدائیانن, Ebadian B, Mosharraf R, Khodaeian N. بررسی تأثیر طول کانتی‌لور بر توزیع استرس اطراف ایمپلنت در اوردنچرهای متکی بر دو ایمپلنت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25جولای2011 [ارجاع شده 19آوریل2024];7(2):178-86. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/332

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد