فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376

  • پریچهر غلیانی دانشیار،عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فاطمه بابادی دستیار تخصصی، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Parichehr Ghalyani Associate Professor, Torabinejad Dental Research center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Fatemeh Babadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry ,Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: بیماری بهجت، اولین بار توسط Hulusi Behcet به صورت تریادی شامل زخم‌های آفتی و تناسلی عود کننده و درگیری چشمی توصیف گردید. هدف از این پژوهش، بررسی فراوانی تظاهرات بالینی سندرم بهجت در بیماران بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در یک دوره ده ساله بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی حاصل بررسی پرونده 96 بیمار مبتلا به بيماري بهجت در بیمارستان الزهرا(س) اصفهان در فاصله زمانی 1386 -1376 مي‌باشد. اطلاعات لازم مبنی بر سن ابتلا، جنس و شیوع تظاهرات دهانی، تناسلی، پوستی، مفصلی، گوارشی و ترومبوفلبیت از پرونده بیماران استخراج شد و تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي در نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.

یافته‌ها: فراوانی تظاهرات بالینی بیماران شامل تظاهرات دهانی 78 درصد، چشمی 28 درصد، تناسلی26 درصد، آرتریت 19 درصد، پوستی 16 درصد، دستگاه گوارش 13 درصد و ترومبوفلبیت 1 درصد بود و بیشترین درگیری در گروه سنی 41-31 سال ديده شد و نسبت مردان به زنان (5/1 به 1) گزارش گردید.

نتیجه‌گیری: در حال حاضر بیماری بهجت به عنوان یک بیماری با درگیری چند سیستم و تظاهرات احتمالی بسیار شناخته می‌شود. در این پژوهش تظاهرات دهانی شایع‌ترین علامت بالینی در سندرم بهجت بود و درصد ابتلا در مردان بیشتر از زنان مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: سندرم بهجت، آفت، دهانی، ترومبوفلبیت.

چاپ شده
2012-01-16
استناد به مقاله
1.
غلیانیپ, بابادیف, Ghalyani P, Babadi F. فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16ژانویه2012 [ارجاع شده 3دسامبر2021];7(5):862-5. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/403

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد