مقایسه کیفیت تشخیصی کلیشه‌های دیجیتالی شده غیر مستقیم به دو روش اسکن و دوربین دیجیتال

  • احسان حکمتیان استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فك و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • احمد بیگی دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • جابر یقینی استادیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه پريودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Ahmad Beigi DDS, Isfahan, Iran.
  • Jaber Yaghini Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: ظهور تصوير‌برداري ديجيتالي، تحولي در راديولوژي بر پا كرد. از جمله شاخه‌هاي اين تحول، تكنيك ديجيتال غير مستقيم است كه در آن از اسكنر و يا دوربين ديجيتال براي ديجيتال كردن راديوگرافي‌ها استفاده مي‌شود. هدف از اين پژوهش، مقايسه كيفيت تشخيصي كليشه‌هاي پري‌اپيكال معمول و كليشه‌هاي اپيكال ديجيتال شده توسط اسكنر و دوربين ديجیتال بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه تجربي- آزمايشگاهي از 40 كليشه راديوگرافي معمولي توسط دو نوع دوربين ديجیتال و دو نوع اسكنر در شش روش مورد استفاده شامل دوربين ديجيتال فوجي 5 مگاپيكسل، دوربين ديجيتال كانن 5 مگاپيكسل، اسكنر اپسون dpi 600، اسكنر اچ پي dpi 600، اسكنر اپسون dpi450 و دوربين ديجيتال فوجي 3 مگاپيكسل، تعداد 240 تصوير ديجيتال تهيه گرديد. از چهار دندان‌پزشك متخصص و عمومي خواسته شد به كيفيت چهار ناحيه آناتوميك (ليگامان، پريودنتال، آپكس، لامينادورا، استخوان اسفنجي) در تصاوير تهيه شده و همان 40 كليشه پري‌اپيكال معمولي در چك ليست تهيه شده از 1 تا 3 نمره دهند. تحليل اطلاعات به دست آمده به وسيله نرم‌افزار SPSS توسط آزمون‌هاي Fridman، Wilcoxon و آناليز واريانس صورت گرفت.

يافته‌ها: كليشه‌هاي راديوگرافي معمولی نسبت به تصاوير حاصل از دو تكنيك ديجيتال غير مستقيم، نمره تشخيصي بيشتري كسب كردند (001/0 < p value) و از این ميان تصاویر دوربین دیجیتال نسبت به اسکنر دارای ارزش تشخیصی بالاتری بودند (001/0 < p value).

نتیجه‌گیری: برتری کلیشه‌های معمولی نسبت به تکنیک دیجیتال غیر مستقیم در پژوهش حاضر مشهود بود. به نظر می‌رسد عادت مشاهده‌گران به دیدن فیلم‌های پری‌اپیکال معمولی، کیفیت و عمر دوربین‌های دیجیتال، اسکنرها و مانیتور استفاده شده در به دست آوردن نتایج مؤثر باشد.

کلید واژه‌ها: اسکنر، تکنیک دیجیتال غیر مستقیم، دوربین دیجیتال، رادیوگرافی پری‌اپیکال.
چاپ شده
2012-03-12
استناد به مقاله
1.
حکمتیانا, بیگیا, یقینیج, Hekmatian E, Beigi A, Yaghini J. مقایسه کیفیت تشخیصی کلیشه‌های دیجیتالی شده غیر مستقیم به دو روش اسکن و دوربین دیجیتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12مارس2012 [ارجاع شده 30نوامبر2021];7(5):671-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/444

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد