بروز دو نشانگر P53 و P63و ارتباط آن‌ها با ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات دیسپلاستیک حفره دهان

  • فاطمه مشهدي عباس استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران،ایران.
  • محمد مشرف دانشیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • سيد عليرضا ناجی پزشک، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • محمد جواد خرازي فرد دندان‌پزشک، مشاور آمار، دانشکده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • ندا كارگهي استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران.
  • Fatemeh Mashhadi Abbas Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Mohammad Moshref Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Seyed Ali Reza Nadji Tuberculosis and Respiratory Diseases Research Center, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Mohammad Javad Kharazi Fard DDS, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
  • Neda Kargahi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: كارسينوم سلول سنگفرشي حدود 94 درصد بدخيمي‌هاي حفره دهان را تشكيل مي‌دهد. پروتئین P53 یکی از نشانگرهای تغییرات بدخیمی محسوب شده است و P63 مي‌تواند نقش مهمی بر پيشرفت ديسپلازي اپي‌تليال بازی کند. ويروس پاپیلومای انسانی نیز با مراحل اولیه پيشرفت سرطان در حفره دهان ارتباط دارد. هدف از اين پژوهش، بررسي بروز نشانگر‌هاي P53، P63 و ارتباط آن‌ها با حضور ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات دیسپلاستیک حفره دهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 40 نمونه بلوک پارافینی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها شامل 30 نمونه با گزارش هیستوپاتولوژي ضايعه ديسپلاستيك (ملایم، متوسط، شدید) و 10 نمونه با تشخیص موكوسل بودند. روش رنگ‌آميزي ايمونوهيستوشيميايي با تكنيك انویژن براي ارزيابي نشانگر‌های P53 و P63 و روش (PCR) Polymerase Chain reaction براي تعيين حضور ويروس پاپیلومای انسانی به كار برده شد. نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های wallis-Kruskal، Dunn، Whitney Mann- و Spearman جهت ارزیابی‌های آماري استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: در این تحقیق بروز رنگ‌آميزي هسته‌اي P53 و P63 به طور غالب در لايه‌هاي بازال/پارابازال اپي‌تليوم مشهود بود. درصد رنگ‌پذيري سلول‌ها توسط نشانگر P53 تنها بين گروه موكوسل با گروه ديسپلازي خفیف داراي اختلاف معنادار بودند (05/0 > p value). همچنين درصد رنگ‌پذيري سلول‌ها توسط نشانگر P63 بين گروه موكوسل با همه گروه‌هاي ديسپلازي خفیف، متوسط و شدید داراي اختلاف معنادار بودند (05/0 > p value) حضور ويروس پاپیلومای انسانی در تمام گروه‌ها یافت شد و هيچ اختلاف معناداري بين آن‌ها وجود نداشت (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتايج مطالعه بين بروز P63، P53 با حضور ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات ديسپلاستيك حفره دهان ارتباطي وجود ندارد. اگرچه بين شدت و درصد بروز P63، P53 در هر دو لايه ارتباط معنادار مشاهده شد.

كليد واژه‌ها: كارسينوم، سلول سنگفرشي، ژن‌ها، P53، ويروس پاپیلومای انسانی، واكنش زنجيره‌اي پليمراز.
چاپ شده
2012-04-02
استناد به مقاله
1.
مشهدي عباسف, مشرفم, ناجیسع, خرازي فردمج, كارگهين, Mashhadi Abbas F, Moshref M, Nadji SAR, Kharazi Fard MJ, Kargahi N. بروز دو نشانگر P53 و P63و ارتباط آن‌ها با ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات دیسپلاستیک حفره دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2آوریل2012 [ارجاع شده 7آگوست2022];8(1):56-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/467

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد