##article.return## بروز دو نشانگر P53 و P63و ارتباط آن‌ها با ويروس پاپیلومای انسانی در ضايعات دیسپلاستیک حفره دهان دانلود ##common.downloadPdf##