بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389

  • ندا احمدی روز بهانی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • سید ابراهیم جباری فر (2) دانشیار، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌ نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران.
  • رومینا مظاهری استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران.
  • حبیب‌ اللله رضوان دندان‌پزشک، اصفهان، ايران.
  • Neda Ahmadi Rozbahani Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  • Romina Mazaheri Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Habibolah Rezvan DDS, Isfahan, Iran.

چکیده

مقدمه: احتمال وقوع اندوكارديت عفوني توسط فلور ميكروبي دهان و متعاقب مداخلات درمانی دندان‌پزشکی که به خون‌ریزی باز در حفره دهان منجر می‌شوند، وجود دارد؛ بنابراین دندان‌پزشك بايد قادر به تجويز نوع داروي مورد نياز در پروفیلاکسی علیه اندوکاردیت عفونی ضمن درمان‌های دندان‌پزشکی باشد. هدف از اين پژوهش، بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌هاي قلبي شهر اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: تحقيق انجام شده از نوع ميداني و مقطعي است که در پاییز و زمستان سال 1389 در شهر اصفهان انجام شد. پس از جمع‌آوري اطلاعات، پرسش‌نامه‌اي تهيه گرديد و بين 111 نفر (مرد و زن) توزيع شد. بعد از جمع‌آوري پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات به دست آمده به نرم‌افزار 11SPSS وارد شد سپس توسط آزمون‌هاي آناليز واريانس يك طرفه، آزمون Leven و آزمون Student-t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (05/0 = α).

یافته‌ها: دانشجويان ترم آخر دندان‌پزشكي، با ميانگين 12/3 ± 28/12 و 018/0 = p value و دندان‌پزشکان تازه فارغ‌التحصيل با ميانگين 33/3 ± 21/12 و 031/0 = p value نسبت به ساير گروه‌ها با سابقه كاري بيشتر، از وضعيت متوسط قابل قبول برخوردار بودند. دندان‌پزشكان عمومي با سابقه كار بيش از 17 سال با ميانگين 66/2 ± 84/8 و 06/0 = p value ضعيف‌ترين نتيجه را كسب كردند.

نتیجه‌گیری: دانشجويان ترم آخر دندان‌پزشكي و دندان‌پزشکان تازه فارغ‌التحصيل، میزان آگاهي بیشتری از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌هاي قلبي برخوردار بودند كه احتمالاً به علت قرار داشتن در محيط دانشگاه و دسترسي بیشتر و آسان‌تر به منابع علمي مي‌باشد.

كليد واژه‌‌ها: اندوكارديت، آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي، دندان‌پزشك عمومي.
چاپ شده
2012-06-07
استناد به مقاله
1.
احمدی روز بهانین, جباری فرسا, مظاهریر, رضوانحا, Ahmadi Rozbahani N, Jabarifar SE, Mazaheri R, Rezvan H. بررسی میزان آگاهي دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی از اصول پروفیلاکسی با آنتی‌ بیوتیک در كودكان مبتلا به بيماري‌ هاي قلبي شهر اصفهان در سال ،1389. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژوئن2012 [ارجاع شده 16می2022];8(2):136-42. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/492

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد