تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته

  • علی پیمانی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • حمید بخشی مربی، گروه آمار، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • سپیده آثار دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • سمانه کشاورز دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، كرمان، ايران
  • Ali Peimani Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Hamid Bakhshi Lecturer, Department of Statistics, School of Health, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Sepideh Assar Dental Student, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Samaneh Keshavarz Dental Student, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده

مقدمه: جراحی دندان‌های عقل نهفته می‌تواند همراه با عوارض زیادی باشد. برای کاهش عوارض ناشی از این جراحی، از داروها و دهان‌شویه‌های مختلفی استفاده می‌شود. در این مطالعه اثر داروی گیاهی نبیددارو بر کاهش برخی عوارض جراحی دندان‌های عقل نهفته فک پایین مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی، 30 بیمار بزرگ‌سال به طور تصادفی انتخاب شدند. دندان مولر سوم نهفته فک پایین یک سمت آن‌ها خارج و تأثیر نبیددارو بر برخی عوارض پس از جراحی بررسی شد. دندان نهفته سمت مقابل یک ماه بعد به همان شیوه خارج گردید و در این مورد از هیچ دارویی جهت تسکین عوارض استفاده نشد. نتایج توسط نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های 2c، Fisher و Paired-t مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: ميزان درد ابراز شده توسط بيماران در 6، 12، 24 و 48 ساعت پس از جراحي در گروه نبيددارو به طور معنی‌داری كمتر از گروه شاهد بود (007/0 = p value)،
(006/0 = p value)، (05/0 = p value) و (05/0 = p value) خون‌ريزي پس از 2 روز در بيماران تحت درمان با نبيددارو كمتر از بيماران گروه شاهد بود (05/0 = p value). همچنین شاخص تریسموس در 24 ساعت پس از عمل در گروه نبیددارو به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (04/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استعمال نبیددارو در کاهش درد، خون‌ریزی و تریسموس پس از جراحی دندان عقل نهفته مؤثر است.

كليد واژه‌ها: دندان نهفته، عوارض حين كار، جراحي
چاپ شده
2012-11-21
استناد به مقاله
1.
پیمانیع, بخشیح, آثارس, کشاورزس, Peimani A, Bakhshi H, Assar S, Keshavarz S. تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21نوامبر2012 [ارجاع شده 24می2024];8(5):409-16. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/544

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد