شوینده‌ها در درمان ریشه

  • عباسعلی خادمی استاد، عضو مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نسترن فرهادی دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علی شکرانه دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Abbasali Khademi Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Nastaran Farhadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ali Shokraneh Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: هدف از درمان ریشه، حذف عوامل بیماری‌زا از سیستم کانال ریشه دندانی است. پاک‌سازی و شکل‌دهی کانال ریشه دندان از مهم‌ترین مراحل درمان ریشه است. شستشوی کانال دندانی در حین پاک‌سازی و شکل‌دهی کانال ریشه باعث حذف میکروارگانیسم‌هایی می‌شود که به وسیله روش‌های فیزیکی قابل حذف نیستند. همچنین در حین آماده‌سازی کانال ریشه توسط وسایل دستی و چرخشی، لایه اسمیر ایجاد می‌شود که باید به وسیله شوینده‌ها حذف شود. در این مقاله مروری، به بررسی شوینده‌ها از نظر خصوصیات شیمیایی، زیست‌شناسی و چگونگی استفاده مؤثر و ایمن آن‌ها پرداخته شده است و اطلاعاتی در مورد پیشرفت‌های اخیر در مورد شوینده‌های کانال ریشه ارایه گردیده است. همچنین شوینده‌ها از نظر اثر بر روی میکروارگانیسم‌ها و اثر روی لایه اسمیر بررسی شده‌اند.

شرح مقاله: در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري از مقالات ناشی از ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﺳﺎﻳﺖﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ PubMed، ISI Web of science، Scopus و ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي Google تا پایان سال 2011 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎي درمان کانال ریشه، شوینده، ضد باکتریایی، کلرهگزیدین، لایه اسمیر و هیپوکلریت سدیم استفاده شده است.

یافته‌ها: مواد مختلفی به عنوان شوینده‌های کانال ریشه معرفی شده‌اند. هرچند هیپوکلریت سدیم شایع‌ترین ماده مورد استفاده در درمان ریشه علیه میکروارگانیسم‌های کانال دندانی است، ولی به مانند سایر شوینده‌ها معایب و محدودیت‌های خود را دارد و قادر به حذف لایه اسمیر به صورت کامل نیست. بنابراین هیچ شوینده‌ای به تنهایی نمی‌تواند همه خصوصیات یک محلول شوینده مناسب را فراهم کند.

نتیجه‌‌گیری: به منظور حذف میکروارگانیسم‌های کانال ریشه و همچنین لایه اسمیر استفاده از دو یا تعدادی چند از شوینده‌ها با توالی مناسب پیشنهاد می‌شود. استفاده از کلرهگزیدین به عنوان شوینده نهایی دارای اثر ماندگاری است.

كليد واژه‌ها: مواد ضد باکتریایی، کلرهگزیدین، درمان کانال ریشه، لایه اسمیر، هیپوکلریت سدیم
چاپ شده
2013-01-13
استناد به مقاله
1.
خادمیع, فرهادین, شکرانهع, Khademi A, Farhadi N, Shokraneh A. شوینده‌ها در درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13ژانویه2013 [ارجاع شده 16ژوئن2024];8(6):576-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/579

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد