بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله

  • مجید اکبری دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • فاطمه ولایتی مقدم استادیار، عضو مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • امیر احمدی دندان‌پزشک، مشهد، ايران
  • Majid Akbari Associate Professor, Dental Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Fatemeh Velayati Moghadam Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Amir Ahmadi DDS, Mashhad, Iran

چکیده

-
چاپ شده
2013-01-28
استناد به مقاله
1.
اکبریم, ولایتی مقدمف, احمدیا, Akbari M, Velayati Moghadam F, Ahmadi A. بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28ژانویه2013 [ارجاع شده 4ژوئن2023];8(7):652-61. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/584
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد