بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س)

  • داریوش هاشمی نیا استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت ، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بیژن موحدیان دانشیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی نژاد، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • هادی هاشم زهی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
  • هانیه قضاوی دانشجوی دندان‌پزشکی، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رحمان ناظری دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Dariush Hasheminia Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Bijan Movahedian Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hadi Hashemzehi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Zahdan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran
  • Hanieh Ghazavi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Rahman Nazeri Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: در شکستگی‌های سر، صورت و جمجمه احتمال نشت مایع مغزی نخاعی وجود دارد. اطلاعات اندکی راجع به نشت مایع مغزی نخاعی، درمان با آنتی‌بیوتیک، درناژ لومبار و اندیکاسیون‌های جراحی آن وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای این گونه شکستگی‌ها بود.

مواد و روش‌ها: براي انجام اين مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 1278 پرونده از بیماران دارای شکستگی صورتی در بين سال‌هاي 89-1383 در بخش جراحي فك و صورت بيمارستان الزهرا (س)، بررسی و اطلاعاتشان مورد بررسي آمارهاي توصيفي قرار گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه از بین 1278 بیمار دارای شکستگی سر و صورت، 16 بیمار مرد و یک بیمار زن دارای نشت مایع مغزی نخاعی بودند، 100 درصد شکستگی قاعده جمجمه، 53 درصد شکستگی ماگزیلا و زایگوما، 5/23 درصد شکستگی بینی، 1/41 درصد شکستگی اربیت، 8/5 درصد شکستگی مندیبل، 5/23 درصد شکستگی فرونتال و 14/57 درصد بیش از یک نوع شکستگی داشتند. از افرادی که دارای نشت مایع مغزی مخاطی بودند 8/58 درصد دارای نشت مایع مغزی نخاعی از بینی و 2/41 درصد دارای نشت مایع مغزی نخاعی از گوش بودند. از این تعداد 8 نفر خودبه‌خود، 7 نفر به روش جراحی و 2 نفر با درناژ لومبار بهبود یافته بودند.

نتیجه‌گیری: تمام افرادی که دارای شکستگی قاعده جمجمه بودند، نشت مایع مغزی نخاعی را نشان دادند و نیز همه این افراد شکستگی استخوان‌های صورت را داشتند. پیشنهاد می‌شود پزشک جراح در حین درمان شکستگی‌های صورت به احتمال شکستگی قاعده جمجمه و نشت مایع مغزی نخاعی توجه کند.

کلید واژه‌ها: مايع مغزي- نخاعي، شکستگی قاعده جمجمه، شكستگي استخوان‌هاي صورت
چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
هاشمی نیاد, موحدیانب, هاشم زهیه, قضاویه, ناظریر, Hasheminia D, Movahedian B, Hashemzehi H, Ghazavi H, Nazeri R. بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];9(1):11-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/616

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد