گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست وسیع همراه با پرفوراسیون کورتکس مندیبل در خانم 67 ساله

  • Ahmad Motaghi Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mohammad Razavi Associate Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Romina Amini DDS, Isfahan, Iran
  • Elmira Saeian DDS, Isfahan, Iran
  • احمد متقی استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • محمد رضوی دانشیار، عضو مركز تحقيقات ايمپلنت‌هاي دنداني، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ایران
  • رومینا امینی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • المیرا ساعیان دندانپزشک، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در بین کیست‌های ادنتوژنیک یکی از شایع‌ترین کیست‌ها، ادنتوژنیک کراتوسیست می‌باشد که اغلب در دهه‌هاي دوم و سوم زندگي تشخیص داده می‌شود و در مردان شایع‌تر است. این کیست با وجود گسترش زیاد اغلب بدون علامت باليني و اتساع استخوانی بارز می‌باشد، اما این مطالعه موردي نادر از ادنتوژنیک کراتوسیست را گزارش می‌کند که دارای برخی از ویژگی‌های نادر است.

شرح مورد: بیمار خانم 67 ساله‌اي بود که با شکایت از تورمی در ناحیه خلف فک پایین به جراح فک و صورت ارجاع داده شده بود. بیمار بدون دندان بوده و هیچ‌گونه حساسیت یا دردی در لمس تورم نداشت. در معاینه بالینی، تورم واضحی در صفحه باکالی استخوان آلوئول با قوام کاملاً استخوانی وجود داشت. در تصاوير پانورامیک و سی تی اسکن، رادیولوسنسی چند حجره‌اي با حدود مشخص و کورتیکالی در راموس و زاویه مندیبل و هم‌چنین پرفوراسیون کورتکس باکال و کورتکس لینگوال مشاهده شد. پس از بیوپسی انسیژنال و مشخص شدن ماهيت بافت‌شناسي آن، ضایعه از طریق رزکسیون پارسیل خارج شد و بررسی مجدد بافت‌شناسي، ادنتوژنیک کراتوسیست را تأیید کرد.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به تهاجم و عود بالای ادنتوژنیک کراتوسیست بهتر است ضایعه در مراحل اولیه تشخیص داده شود. بنابراین به دندان‌پزشکان توصیه می‌شود که احتمال حضور این کیست با ویژگی‌های غیر معمول را نیز مورد تأمل قرار دهند و به‌علت احتمال زیاد عود، ضایعه را پس از اتمام درمان نیز پی‌گیری نمایند.

كليد واژه‌ها: ادنتوژنیک کراتوسیست، کیست‌هاي فكي، مندیبل
چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Motaghi A, Razavi M, Amini R, Saeian E, متقیا, رضویم, امینیر, ساعیانا. گزارش یک مورد ادنتوژنیک کراتوسیست وسیع همراه با پرفوراسیون کورتکس مندیبل در خانم 67 ساله. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):176-81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/795

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد