بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه‌ی دندان‌های آسيای سوم فک بالا در يک جمعيت انتخابي در شهر کرمان

  • Maryam kuzekanani Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Jahangir Haghani Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Arash Izadi Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
  • Ali Keramati DDS, Kerman, Iran.
  • مریم کوزه کنانی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • جهانگیر حقانی دانشیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • آرش ایزدی دستیار تخصصي، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • علی کرامتی دندانپزشک، كرمان، ايران

چکیده

مقدمه: آگاهی از اشکال احتمالی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه نقش کلیدی در موفقیت درمان ریشه دارد. هدف از این تحقیق بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه‌ی دندان‌های مولر سوم فک بالای یک جمعیت انتخابی از مردم شهر کرمان در سال 90-89 بود.

مواد و روش‌ها: در این بررسی توصیفی و مقطعی،150 عدد دندان مولر سوم فک بالا به‌طور تصادفی از درمانگاه‌های شهر کرمان جمع‌آوری شد. حفره‌ی دسترسي به کانال ريشه بر روي دندان‌ها تراشيده شد و پالپ دندان‌ها با قرار دادن درون محلول هیپو کلریت سدیم 3-2.5 درصد طي 12 تا 24 ساعت به‌طور کامل خارج گرديد. سپس مرکب هندی از ناحيه حفره دسترسي به داخل سيستم کانال ريشه تزريق گرديد. بعد از گذشت 12 ساعت نمونه‌ها در محلول اسيد نيتريک 5 تا 10 درصد دكلسيفيه شدند و درون درصدهاي صعودي 70 درصد، 95 درصد و 100 درصد اتانول به مدت يک روز دهيدراته وسپس توسط محلول متيل ساليسيلات 5 درصد شفاف گرديدند. نمونه‌ها از جهت تعداد و شکل ریشه‌ها، تعداد کانال‌های موجود در هر ریشه، طبقه‌بندی کانال‌های موجود در هر ریشه براساس طبقه بندی ورتوچی، میزان شیوع ریشه‌های دیلاسره (dilacerate) و هم‌چنین کانالهای  Cشکل بررسي شدند. درصد configuration های مختلف تعیین و ثبت شد.

یافته‌ها: شیوع دندان‌های دارای 3 ریشه 42.6 درصد و شیوع دندان‌های 2 ریشه 39.3 درصد بود. 10 درصد دندان‌ها دارای 1 ریشه و 8.1 درصد از دندان‌ها دارای 4 ریشه بودند. 12.8 درصد از كل دندان‌ها حداقل دارای یک ریشه دیلاسره بوده و شیوع کانال C شکل در این دندان‌ها 3.5 درصد برآورد گردید.

نتیجه‌گیری: طبق نتايج مطالعه‌ی حاضر، داشتن 3 ریشه شایع‌ترین فرم آناتومیک ممکن برای دندان‌های مولر سوم فک بالا در جمعیت مورد مطالعه در شهر کرمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها : فک بالا، کانال‌هاي ریشه، مولرهاي سوم
چاپ شده
2014-04-15
استناد به مقاله
1.
kuzekanani M, Haghani J, Izadi A, Keramati A, کوزه کنانیم, حقانیج, ایزدیآ, کرامتیع. بررسی آناتومی و مورفولوژی سیستم کانال ریشه‌ی دندان‌های آسيای سوم فک بالا در يک جمعيت انتخابي در شهر کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15آوریل2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(3):234-40. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/809

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد