[1]
شبنم یزدانیS.Y., نسیم اثناعشریN.E., مهدی رفیعیM.R. و نگاه بازقلعهN.B. 2021. بررسی رابطه‌ی عرض مزیودیستالی تاج انسیزورها و مولرهای اول فک پایین با تاج کانین‌ها و پرمولرهای فک بالا و پایین جهت آنالیز فضا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژوئن 2021), 149-156. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6878.